Payroll

Дижитал банк

Цалингийн багц үйлчилгээ

Байгууллага Payroll үйлчилгээг ашигласнаар цалингийн болон бусад тогтмол гардаг төлбөр тооцоогоо интернэт банкны тусгай цэс ашиглан багцаар хийх боломжтой болох юм.

  • Цаг хугацаа хэмнэнэ.
  • Санхүүгийн ажилтны ажлын ачааллыг багасгана.
  • Цалингийн гүйлгээнд ашигласнаар мэдээллийн нууцлалыг 100% хадгална.
  • Онлайн банкны гүйлгээний эрхээс хамааралгүйгээр гүйлгээ хийх боломжтой.
 • Жилийн хураамж 20,000 төгрөг
  Гүйлгээний төрөл Голомт банкны төгрөгийн данс хоорондын гүйлгээ
  Багц гүйлгээний хязгаар

  /Онлайн банкны гүйлгээний эрхээс тусдаа эрх авна./

  Харилцагчийн хүсэлтээр доорхи интервалаас сонгоно.

  • 20 сая төгрөг хүртэл
  • 20 – 50 сая төгрөг
  • 50 – 100 сая төгрөг
  • 100 – 300 сая төгрөг
  • 300 – 500 сая төгрөг
  • 500 саяас дээш төгрөг
 • Үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичгийн шаардлага

  • Цалингийн багц гүйлгээ үйлчилгээ авах хүсэлт агуулсан байх
  • Гүйлгээ хийх болон хянах албан тушаалтны мэдээллийг тусгасан байх
  • Байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж , байгууллагын тамга дарсан байх

  Онлайн банкны үйлчилгээ хүссэн маягт шинээр бөглөх

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ