EASY INFO

Дижитал банк

БАНКНЫ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖ

Easy info үйлчилгээний онцлох боломжууд

Харилцагч таны бүх төрлийн дансны орлого, зарлагын мэдээллийг таны и-мэйл хаяг болон гар утсанд мессэжээр хүргэх үйлчилгээ юм.

 • Мэдээлэл илгээх төрөл

  Мэдээлэл хүлээн авах суваг Мэдээлэх доод дүн Мэдээлэл илгээх давтамж Үйлчилгээний хураамж
  Дансны орлого, зарлагын гүйлгээг мэдээлэх Мессэжээр 1,000₮ түүнтэй тэнцэх валют Орлого, зарлага хийгдэх тухай бүр Амжилттай илгээсэн мессэж тутам 50₮ /2022.06.01-ний өдрөөс/
  И-мэйлээр Үнэгүй
  • Изи инфо үйлчилгээнд шинээр бүртгүүлэх, мэдээлэл өөрчлөх болон үйлчилгээг цуцлахдаа байгууллагын эрх бүхий этгээдээр баталгаажсан албан хүсэлттэйгээ өөрт ойр байрлах салбарт хандана.
  • Банканд бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон гар утасны дугаарт дансны орлого, зарлагын мэдээллээ хүлээн авах боломжтой.
  • Изи инфо үйлчилгээ нь хугацаагүй ба та хүссэн үедээ уг үйлчилгээг салбарт болон интернет банк/смарт банкаар цуцлах боломжтой

  Санамж: Изи инфо үйлчилгээнд бүртгүүлсэн гар утасны дугаар /имэйл хаягаа өөрчилсөн тохиолдолд яаралтай банканд хандан мэдээллээ шинэчилнэ үү.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ