Интернэт банк

Дижитал банк

БАНКНЫ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖ

Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжийг Интернэт банк /www.egolomt.mn/ танд олгоно.
Ebank_mockup_3
Ebank_mockup_1
Ebank_mockup_2

Давуу талууд

 • Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтад тохирсон багцын гүйлгээ болон хяналтын уян хатан системийг бүрдүүлэх

 • Байнга гүйлгээ хийдэг дансаа дансны дэвтэрт хадгалж гүйлгээг хялбар хийх

 • Дурын кредит картын төлбөр төлөх, төлөх ёстой доод болон нийт дүнг харах

 • Нууцлалын аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан э-токен төхөөрөмж ашиглах

 • Зээлийн төлбөр төлөх, төлөх ёстой доод болон нийт дүнг харах

 • Олон улсын мөнгөн шилжүүлэг /SWIFT, Western Union/ хийх

 • Дансны төрөл бүрээр дэлгэрэнгүй хуулга, үлдэгдлийг харах

 • Банк хооронд болон банк доторх гүйлгээ хийх

 • Гүйлгээний баримт хэвлэх

 • “Захиалгат гүйлгээ” хийх

buteegdehuun-uilchilgee

Онцлох боломжууд

 • Банканд оффлайн албан хүсэлт илгээх /тодорхойлолт, баталгаа авах хүсэлт гм/

 • Сар бүрийн үйлчилгээний төлбөрөө хэрэглэгчдээсээ тогтмол авах И-биллинг

 • Голомтын данс хооронд гүйлгээ хийхэд хүлээн авагчийн дансны нэр харах

 • Хялбаршуулсан форматтай цалингийн гүйлгээ, гүйлгээний жагсаалт

 • Онлайнаар Харилцагчийн зөвлөхтэй холбогдох, видео дуудлага хийх

 • Байгууллагын дансны жагсаалт, мэдээллийг нууцлалтайгаар харах

 • Бүртгэлтэй төлбөрийн мэдээллийг харах

 • Гүйлгээг хянах дараагийн хүнээ сонгох

 • Хүлээгдэж байгаа гүйлгээг харах

 • Батлах гүйлгээг багцаар хийх

 • Ханшийн самбар харах

 • Торгууль төлөх

 • Жилийн хураамж 0 төгрөг
  Голомтын данс хооронд гүйлгээний шимтгэл 100 төгрөг
  Банк хоорондын гүйлгээний шимтгэл 3,000,000 төг хүртэл – 300 төгрөг

  3,000,001 төгрөгөөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Олон Улсын мөнгөн шилжүүлэг /SWIFT, Western Union/

  Банкны ерөнхий нөхцөлийн дагуу

  Е-токен төхөөрөмжийн үнэ

  40,000 төгрөг

  • Интернэт банкны үйлчилгээ авах хүсэлт бөглөх (маягтыг банкны салбараас эсвэл маягт татах талбараас авна уу)
  • Байгууллагын эрх бүхий ажилтны гарын үсэг, тамга бүхий Интернэт банкны үйлчилгээ хүсэх тухай албан бичиг
  • Байгууллагын гүйлгээ хийх эрх бүхий харилцагчид өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэй ирэх
 • Байгууллагын интернэт банк
  Байгууллагын интернэт банк нээлгэх маягт
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ