И-Биллинг үйлчилгээ

Дижитал банк

БАНКНЫ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖ

И-биллинг үйлчилгээ нь байгууллага сар бүр үзүүлдэг үйлчилгээний төлбөрөө хэрэглэгчдээс хураахдаа Голомт банкны “Интернэт банк”, “Смарт банк” болон “SocialPay” аппликейшнаар мэдэгдэл хүргүүлж тухай бүрд нь төлүүлэх боломжтой үйлчилгээ юм

Хэрэглэгчдэд үүсэх                                              давуу тал:

 • Дижитал сувгаар хялбар, хурдан гүйлгээ хийх боломжтой
 • Төлбөр төлөх дансны дугаарыг цээжлэх шаардлагагүй
 • Төлөх дүнг шалгах боломжтой
 • Үйлчилгээг SocialPay аппликейшнтай холбосноор хэрэглэгчид сар бүр төлбөрийн нэхэмжлэл хүлээн авах боломжтой болно

Байгууллагад үүсэх                                              давуу тал:

 • Үйлчилгээний төлбөрөө хураах ажиллагаа хялбар болно
 • Байгууллагын үйлчилгээний чанар сайжирна
 • Үйлчилгээний шимтгэл SocialPay-ээр хийгдсэн гүйлгээ тутамд 50 төгрөг
  Интернэт банк болон смарт банкаар төлбөр төлөхөд шимтгэлгүй
  Шимтгэл төлөх зарчим Тухайн сарын шимтгэлийг дараа сарын 10-ны өдөр байгууллагын данснаас суутгана
  Бусад Гүйлгээний тооноос хамаарч гүйлгээний шимтгэлийг харилцан тохиролцоно

  Жич: И-биллинг үйлчилгээ авах байгууллага нь Голомт банктай төлбөрийн мэдээлэл солилцох сервистэй байх шаардлагатай.

  • Байгууллага нь И-биллинг үйлчилгээ хүссэн албан бичгийг Голомт банкны аль нэг дурын салбарт өгнө.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ