Paybill

Дижитал банк

Данс автоматжуулах үйлчилгээ

Данс автоматжуулах үйличлгээ /Paybill/ нь байгууллагын сонгосон дансны орлого, зарлагын гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэн даруй байгууллагын систем рүү шууд илгээж мэдээллэх үйлчилгээ юм.

Харилцагч танд өөрийн хэрэглэгчээс төлбөр хүлээн авсан даруйдаа үйлчигээ үзүүлэх шаардлага гардаг уу?

Хэрэглэгчийн төлсөн төлбөрийн мэдээлийг авахын тулд та дансны хуулгаа тогтмол шалгаж байна уу?

Хэрэв тийм бол “Данс автоматжуулах үйлчилгээ” таны цаг хугацаа, зарлыг хэмнэх хамгийн оновчтой сонгол байх болно.

  • Хөдөлмөрийн зардлын бодит хэмнэлт гарна.
  • Цаг хугацаа хэмнэж, үйлчилгээний хурд сайжирна.
  • Дансны хуулга тогтмол шалгах шаардлагагүй болно.
  • Үйлчилгээний чанар сайжирч, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ.
 • Үйлчилгээний шимтгэл Гүйлгээ тутамд 200 төгрөг
  Шимтгэл төлөх зарчим Тухайн сарын шимтгэлийг дараа сарын 10-ны дотор байгууллагын данснаас суутгана.
  Бусад

  Гүйлгээний тооноос хамаарч үйлчилгээний шимтгэлийг харилцан тохирно.

  • Данс автоматжуулах үйлчилгээ хүссэн албан бичгийг банкны аль нэг салбарт гаргах
  • Банктай үйлчилгээний гэрээ байгуулах
  • Данс автоматжуулах үйлчилгээний “Өгөгдөл солилцох дүрэм”-ийн дагуу шаардлагад нийцсэн программын хөгжүүлэлтийг хийсэн байх

  Жич: Байгууллага нь банкнаас илгээх Xml файлыг хүлээж авах сервистэй байх

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ