Зээл

Зээлийн үйлчилгээ

 • emegtei business erhlegch

  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

  Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд бараа материал худалдан авах болон үйл ажиллагааны ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх зориулалтаар авах боломжтой.

 • ajliin bairiig nemegduuleh zeel

  Ажлын байрыг дэмжих зээл

  Энэхүү зээл нь Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаагааг тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бий болгох, ажлын байрыг хадгалахад зориулсан зээл юм.

 • Репо санхүүжилтийн зээл

  Зөвшөөрөгдсөн салбарт бизнес эрхэлдэг иргэн, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилготой зээл юм.

 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуйн нэгжийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор бараа материал худалдан авах болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдоно.

 • Хөрөнгө оруулалтын зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдоно.

 • ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

  Та аль ч банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг бол уг зээлийг авах боломжтой юм.

  Хугацаа
  30 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая төгрөг
 • Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл

  Бизнес эрхлэн явуулах зориулалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээтэй бэлэн ашиглалтад орсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбайг худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

  Жилийн хүү
  17.40% - 21.60%
  Хугацаа
  120 хүртэл сар
 • Гэрээний орлого барьцаалсан зээл

  Төрийн байгууллага болон хувийн аж ахуйн нэгж, иргэн хооронд хийгдсэн бараа,ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл.

 • Lendahand ”Бичил, ЖДБ-ийг дэмжих” төслийн зээл

  Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой зээл юм.

 • АХБ ”ХАА, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл

  АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой.

 • JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл

  Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангах зорилготой.

 • OPIC ”ХАА, ЖДБ-ийг дэмжих” төслийн зээл

  АНУ-ын Засгийн газрын харъяа Гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг /OPIC/-ын баталгаатай, World Business Capital Inc.-ийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй болон бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой.

 • “Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл

  Орон нутагт бизнес эрхэлж буй бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

 • Тоног төхөөрөмжийн зээл

  ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.

 • Үйлдвэрлэлийн зээл

  Үйлдвэрлэлийн зээл авснаар та эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээгээ аль алийг нь шийдэх боломжтой.

  Жилийн хүү
  21.60% – 26.40%
  Хугацаа
  60 хүртэл сар
 • Зээлийн шугам

  Байгууллага нь банкаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм.

  Хугацаа
  12 сар хүртэл
  Дээд хэмжээ
  300 сая ₮-с дээш
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ