Энгийн хугацаатай хадгаламж

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Хамгийн олон валют, хугацааны сонголтттойгоор мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх боломжийг танд олгоно.
Жилийн хүү
8.50%
 • Хүү

  Валют Төгрөг (MNT) Ам.доллар (USD) Юань (CNY) Евро (EUR) Иен (JPY)
  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань 10 евро 1000 иен
  Хүү /жилийн/
  1 сар 3.50%
  2 сар 3.70%
  3 сар 5.60% 1.20% 1.10% 1.20%
  6 сар 7.20% 1.40% 1.30% 1.40%
  9 сар 7.70% 1.60% 1.50%
  12 сар 8.50% 1.80% 1.70% 1.80%
  18 сар 8.70% 1.90%
  24 сар 8.80% 2.00%

  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү *

  0-6 сар хадгалсан 2.40% 0.20% 0.20% 0-3 сар 0.01%

  4-6 сар 0.30%

  0.01%
  7-оос дээш сар хадгалсан 0.50% 0.40% 0.03%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч валют тус бүрээр тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  Данс хаахад

  3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого

  Төгрөг, ам.доллар шимтгэлгүй /Бусад валют харах /

  Бэлэн бус орлого Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар
  • 200,000$ хүртэл 0.25%
  • 200,000$-оос дээш 0.20%
  Бусад валют Бусад валют харах 
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк Салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Энгийн хугацаатай хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ