Хөрөнгө оруулалтын хадгаламж

Хөрөнгө оруулалтын хадгаламж

Хадгаламж болон хөрөнгө оруулалтыг хослуулан санхүүгийн зорилтодоо хүрэхэд туслах хадгаламжийн бүтээгдэхүүн юм.
Жилийн хүү
15.00%
 • Хүү

  Валют Төгрөг /MNT/ Ам.доллар /USD/
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100 сая төгрөг 30,000 USD
  Хүү /жилийн/ 15.00% 3.20%**
  Хугацаа 12 сар 10 хоног (375 хоног) хүртэл
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү * 1.00% 0.10%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

  **Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг *2% *хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  Данс хаахад

  Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого

  Төгрөг, Ам.доллар шимтгэлгүй /Бусад валют харах/

   

  Бэлэн бус орлого

  Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар 0.30%
  Юань 0.25%
  Бусад валют Харах 
  Бэлэн зарлага

  Голомт банк Салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/

   

   

  Бэлэн бус зарлага

  Интернэт банк 100 төгрөг /тэнцэх валют/
   

  Банк хооронд

  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
  • Хадгаламжийн хэсэгт ногдох хүү нь энгийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнээс өндөр байна;
  • Хадгаламжаас тодорхой хувиар зарлага гаргаж олон улсын болон дотоодын хөрөнгө оруулалт хийнэ;
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ