Erasmus+MONGWBL төслийн оролцогчид тайлангаа хамгааллаа.


Erasmus+MONGWBL төслийн оролцогчид тайлангаа хамгааллаа.

Erasmus+MONGWBL, Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд “Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” төслийг Голомт банк   сарын туршид амжилттай хэрэгжүүллээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд Отгонтэнгэр их сургууль, СЭЗИС-ийн “Банк даатгал” хөтөлбөрийн оюутнууд 2 ээлжээр тус бүр 3 сарын хугацаанд Голомт банканд ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдлаа.

Хөтөлбөрийн 2 ээлжид хамрагдсан оюутнууд маань өөрсдийн сурсан мэдсэн зүйлсээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Голомт банкны удирдлагын баг бол сургуулийнхаа эрдэмтэн багш нарт тайлагналаа. Оюутан залуус энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар зөвхөн суралцаж буй мэргэжлийн дагуу өөрсдийн сурсан зүйлсээс гадна хувь хүний талаасаа хөгжсөн, ажлын байранд гарахад бэлтгэгдсэн тухай сэтгэгдлээ тайлан хамгаалалтын явцад илэрхийлж байлаа.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ