Өвлийн явган аялал зохион байгуулагдлаа.


Өвлийн явган аялал зохион байгуулагдлаа.
Голомт банк ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулдаг.
Эдгээр ага хэмжээнүүд нь ажилтнуудаа хөдөлгөөний дутагдлаас хамгаалах, баг хамт олонч байдлыг бэхжүүлэх, ажилтнуудын хувь хүний хөгжилд нөлөөлдөг
чухал ач холбогдолтой юм.
2023 оны өвлийн явган аялал дархан цаазат Богд Хан уулын Төр хурахын ам, ноён оргил Цэцээ гүн, Манзушир хийд чиглэлд 21км зайд зохион байгуулагдлаа.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ