ERASMUS+MONGWBL төслийн оролцогчид “Бүтээлч ур чадвар хөгжүүлэх сургалт”-д хамрагдлаа


ERASMUS+MONGWBL төслийн оролцогчид "Бүтээлч ур чадвар хөгжүүлэх сургалт"-д хамрагдлаа

Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд “Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд Отгонтэнгэр их сургууль, СЭЗИС-ийн “Банк даатгал” хөтөлбөрийн оюутнууд Голомт банканд ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт 3 сарын хугацаанд хамрагдаж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж буй оюутан залуустаа зориулан тогтмол хөгжүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулсаар байна. Энэ удаагийн “Бүтээлч ур чадварын сургалт” нь Голомт банкны захирлуудын илтгэл, карьер төлөвлөлт, харилцааны ёс зүй, хэрхэн үр дүнтэй дадлага хийх сэдвүүдээр чөлөөт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

 

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ