Ногдол ашгийн мэдээлэл

Ногдол ашгийн мэдээлэл

Тайлант он ТУЗ-ийн шийдвэр гаргасан огноо Нэгж хувьцаанд ногдол ашиг Ногдол ашиг тараалтын харьцаа Бүртгэлийн өдөр Олгосон өдөр.
2022 2023.02.17 50 төгрөг 40% 2023.04.04 2023.04.20
2023 2024.02.14 90 төгрөг 40% 2024.03.25 2024.04.25
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ