Засаглалын тогтолцоо

Засаглалын тогтолцоо

zasaglalin butets-mng

Банкны засаглалын кодекстой ЭНД дарж танилцана уу.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гишүүд Албан тушаал
 Ч.Мөнхцэцэг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
Ж.Үнэнбат Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Мөнхтөр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
О.Ганжолоо Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Жэймс Б.Двайер Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
Александр Пикер Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
Роберт В.Ван Свитен Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
З.Солонго Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
А.Туяа Дотоод аудитын газрын захирал
Эрсдэлийн удирдлагын хороо Гишүүд Албан тушаал
Жэймс Б.Двайер Хорооны дарга
Александр Пикер Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
Ж.Үнэнбат Хорооны гишүүн
З.Солонго Хорооны нарийн бичгийн дарга
Аудитын хороо Гишүүд Албан тушаал
Жэймс Б.Двайер Хорооны дарга
Александр Пикер Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
Д.Мөнхтөр Хорооны гишүүн
А.Туяа Хорооны нарийн бичгийн дарга
Засаглал, ёс зүй, цалин урамшуулалын хороо Гишүүд Албан тушаал
Жэймс Б. Двайер Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
З.Солонго Хорооны нарийн бичгийн дарга
Нэр дэвшүүлэх хороо Гишүүд Албан тушаал
Александр Пикер Хорооны дарга
Роберт В.Ван Свитен Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
З.Солонго Хорооны нарийн бичгийн дарга
Удирдлагын баг Гишүүд Албан тушаал
Норихико Като Гүйцэтгэх захирал
Г.Ганболд Ерөнхийлөгч
А.Одонбаатар Гүйцэтгэх захирлын орлогч
М.Сайнбилэг Мэдээллийн технологи хариуцсан захирал
С.Мөнхтуяа Санхүү удирдлагын газрын захирал
М.Наранхүү Зээлийн газрын захирал
Т.Отгон Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал
Б.Содболор Нөөцийн удирдлагын газрын захирал
Ц.Байгалмаа Иргэдийн банкны газрын захирал
Б.Сугар-Эрдэнэ Байгууллагын банкны газрын захирал
А.Ганчимэг Байгууллага хөгжлийн газрын захирал
Б.Учрал Дижитал банкны газрын захирал
Г.Уянга Хүний нөөцийн удирдлагын газрын захирал
Н.Очирхуяг Маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал
Б.Энхзаяа Олон улсын банкны газрын захирал
О.Батцэнгэл Мэдээлэл технологийн газрын захирал
Ж.Оюун Дижитал шилжилтийн газрын захирал
Ё.Пүрэвбат Бүртгэл тооцооны газрын захирал
Г.Мандах Харилцагчийн бүртгэлийн газрын захирал
Х.Пүрэвдорж Захиргааны газрын захирал
А.Нямсүрэн Харилцагчийн үйлчилгээний газрын захирал
Б.Энхтүвшин Зээл цуглуулах газрын захирал
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ