Гадаад баталгаа гаргах

Гадаад баталгаа гаргах

Банк гадаад баталгаа гаргаснаар харилцагчийн өмнөөс мөнгөн төлбөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилдаг.
Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн
45 хоног хүртэл худалдан авалтандаа хүү төлөхгүй
Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
Тусгайлсан хөнгөлөлт урамшуулал эдлэх боломж
 • Хэрэв танай компани

  • Гадаадын түнш байгууллагатай бараа үйлчилгээ худалдах/худалдан авах гэрээ байгуулж, банкны баталгаа гаргуулах шаардлагатай (тендерийн баталгаа, төлбөрийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа, гүйцэтгэлийн баталгаа)
  • Гадаадын түнш байгууллагын хамт төрөл бүрийн бизнесийн төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр хамтарч ажиллахад тус үйлчилгээг үзүүлнэ

  Эх үүсвэрийн төрөл

  • Эх үүсвэртэй баталгаа – баталгаа нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлаж нээх
  • Эх үүсвэргүй баталгаа – баталгаа нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлахгүй зээлийн эх үүсвэрээр нээх

  Баталгаа гаргах схем

  7ddqatd071h0nih1ir2m9t5bml
 • Гадаад шууд болон шууд бус баталгаанд авах шимтгэл

  • Баталгаа гаргах – 0.2% (150 ам.доллар – 350 ам.доллар)

  Нэмэлт үйлчилгээний шимтгэл (харилцагчийн хүсэлтээр)

  • Баталгааны үнийн дүн нэмэхэд-0.15% /50 ам.доллар – 150 ам.доллар/
  • Өөрчлөлт оруулах-50 ам.доллар
  • Цуцлах-60 ам.доллар
  • Гадаадын банкнаас лавлах-30 ам.доллар
  • Эх үүсвэргүй баталгаа гаргуулахад эрсдэлийн шимтгэл, баталгааны хүү нэмж тооцно

  Тайлбар: Баталгаанд заасны дагуу баталгаатай холбогдон гарсан бусад банкны шимтгэл, шуудангаар илгээх зардлыг харилцагчаас суутган авна.

  • Банкны баталгаа гаргах маягтыг энд дарж авна уу
  • Талуудын хооронд байгуулсан гэрээ
  • Эх үүсвэргүй баталгаа гаргуулах бол зээлийн материалыг нэмж бүрдүүлнэ

  Холбоо барих:

  • Хаяг: Голомт Банк, Төв Оффис, Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс
  • Утас: 7011 1646 /1554, 1380/
  • И-мэйл: trade@golomtbank.com
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ