“Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл

“Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.
 • Бүтээгдэхүүний нэр Авлага барьцаалсан зээл Авлага барьцаалсан зээлийн шугам
  Валют Төгрөг (MNT) Ам.доллар (USD) Төгрөг (MNT) Ам.доллар (USD)
  Бэлтгэн нийлүүлэгчийн төрөл Бараа, бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсэн,  зөвхөн авлагаа хүлээж байгаа үед санхүүжилтийн хэрэгцээ гарсан Авлага барьцаалсан зээлийг байнга ашигладаг харилцагч
  Зээлийн хэмжээ Нэхэмжлэлийн дүнгийн  90%-с хэтрэхгүй Сүүлийн нэг жилд гүйцэтгэсэн хамгийн өндөр дүнтэй гэрээний дүнгээс хэтрэхгүй
  Зээлийн хүү /жилээр/  Доод хүү – 13.80%

  Дээд хүү – Бодлогын хүү + 4.00%

  10.80% Доод хүү- 13.80%

  Дээд хүү – Бодлогын хүү + 4.00%

  10.80%
  Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл 12 сар
  Зээлийн шимтгэл
  Барьцаа Авлагын дүн 100%
  • Байнгын оршин суух хаягтай, Монгол улсын иргэн, ААН
  • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Эрх зүйн хувьд хариуцлага хүлээх чадвартай байх
  • Тухайн бизнесээ 1 жилээс дээш хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН гэрчилгээ, дүрэм
  • Оюу толгой ХХК-тай  байгуулсан гэрээ, нэхэмжлэх
  • Хувьцаа  эзэмшигчдийн ИҮХуулбар, хорооны тодорхойлолт
  • Компаний татварын тодорхойлолт
  • Компани болон Хувьцаа эзэмшигчид дээр Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа
 • “Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  “Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет

Оюу Толгой ХХК-д бэлтгэн нийлүүлэгчдэд зориулсан зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ