JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл

JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангах зорилготой.
 • Зээлийн хэмжээ 800,000,000 хүртэл төгрөг /тэнцэх ам.доллар/
  Зээлийн хугацаа 10 жил хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ Төгрөг – 6.00%

  Ам.доллар – 9.81%

  • Зээл хүсэгч нь хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын байр шинээр бий болгож байх
  • 1 жилээс дээш хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
  • Зээл хүсэгч нь өмнөх улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх
  • Байгаль орчны үнэлгээ хийлгэсэн байх
  • Эрхзүйн хувьд бүрэн чадамжтай байх
  • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Төсөл /эх хувиараа/
  • Зээл хүсэгчийн хувийн мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт гэх мэт/
  • Зээлийн зарцуулалт болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • ЖДҮ тодорхойлолт
  • Бусад /дансны хуулга, компаний гэрчилгээ, дүрэм гэх мэт/
 • JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет

LENDAHAND бичил ЖДБ-г дэмжих зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ