АХБ ”ХАА, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл

АХБ ”ХАА, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл

АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой.
 • Зээлийн хэмжээ 150,000 – 3,000,000 ам.доллар /тэнцэх төгрөг/
  Зээлийн хугацаа 7 жил хүртэл
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа 3 жил хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/
  • MNT 8%
  • USD 7%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/
  • MNT 8.31%
  • USD 7.41%
  • ХАА гаралтай түүхий эдийн боловсруулалтыг сайжруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлд нэмүү өртөг шингээх
  • Экспортыг дэмжиж, импортыг орлох
  • Бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх
  • Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх
  • Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй
  • Нийгэм, жендерийн тэгш байдлыг хангасан байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, Хоршооны гэрчилгээний хуулбар, сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан
  • Зээлийн зарцуулалт болон орлого, зарлагыг баримтжуулсан баримтууд
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Төслийн танилцуулга
  • Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээий дүгнэлт
 • АХБ ”ХАА хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  АХБ ”ХАА хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ