Үйлдвэрлэлийн зээл

Үйлдвэрлэлийн зээл

Үйлдвэрлэлийн зээл авснаар та эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээгээ аль алийг нь шийдэх боломжтой.
Хугацаа
60 хүртэл сар
 • Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
  Зээлийн хүү /төгрөг/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн бодит хүү 16.66% – 19.80%
  Зээлийн хугацаа 60 хүртэл сар
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Барьцаа хөрөнгө Шаардана
  Үйлчилгээний шимтгэл 0.5% – 1.0%
  • Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байх
  • Сүүлийн 4 жилийн турш үйл ажиллагаа явуулсан ААН байх
  • ААН болон хувьцаа эзэмшигчид нь хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Банкны бусад шаардлагыг хангах
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын зээл хүссэн өргөдөл
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Байгууллагын дүрэм / нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан
  • Төслийн бизнес төлөвлөгөө
  • Холбогдох гэрээ, хэлцлүүд / нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Харилцагч банк, татварын албаны тодорхойлолт
  • Байгууллагын товч танилцуулга
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Зээлийн барьцаа баталгаа
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн ҮХЭХБГ-аас авсан лавлагаа, ҮХЭХБГ гэрчилгээний хуулбар
  • Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, анкет
  • Бусад банкнаас зээл авч хугацаандаа төлж байснаа нотлох Зээлийн болон Барьцааны гэрээ, төлбөр хийсэн баримтууд
  • Холбогдох бусад баримт бичгүүд
 • Үйлдвэрлэлийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Үйлдвэрлэлийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет

Үйлчилгээний талбайн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ