АХБ-ны санхүүжилттэй ЗБДСангийн батлан даалттай төслийн зээл

АХБ-ны санхүүжилттэй ЗБДСангийн батлан даалттай төслийн зээл

Зээлийн батлан даалттай эх үүсвэртэй төслийн зээлийн зорилго нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бизнесээ өргөжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг олгох зорилготой бөгөөд харилцагч та зээлээр үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэх боломжтой.
 • Зээлийн хэмжээ 2,000,000,000 хүртэл төгрөг
  Зээлийн хугацаа 10 жил хүртэл
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа 2 жил хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 8.88-12.34% (Батлан даалтын хэмжээнээс шалтгаална)
  Зээлийн шимтгэл 1.0%
  ЗБДС-ийн батлан даалтын хэмжээ Зээлийн дүнгийн 30-60% (1,200,000,000 хүртэл төгрөг)
  ЗБДС-ийн батлан даалтын хураамж 50,000 төгрөг (1 удаа)
  ЗБДС-ийн батлан даалтын шимтгэл Зээлийн үлдэгдлийн батлан даасан дүнгийн 1 хувиар тооцож жил бүр төлнө
  • Ажлын байр нэмэгдүүлэх
  • Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг  байх
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй өр зээлийн үлдэгдэл үүсээгүй байх
  • Нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан, санхүүгийн орлоготой байх
  • Зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байхТөсөл (энгийн, ойлгомжтой)
  • Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч байх (гэрчилгээ, тодорхойлолт)
  • Банкны “Бизнесийн зээлийн журмын нийтлэг шалгуур”-г хангасан байх

   

  • Зээлийн хүү батлан даалтын хэмжээнээс хамаарч 8.88-12.34% байна.
  • Зээл хүсэгч, хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Бизнесийн товч танилцуулга
  • ЖДҮЭ-ийн гэрчилгээ, тодорхойлолт
  • Зээл хүсэгч, хамтран зээл хүсэгчийн оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  • Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл / шаардлагатай тохиолдолд /Төсөл /
  • Бүрэн гүйцэд бөглөсөн Байгаль орчин, Нийгмийн үнэлгээний 6 ажлын хуудас
  • Бүрэн гүйцэд бөглөсөн батлан даалтын өргөдлийн маягт
  • Сангаас шаардсан холбогдох бусад баримт бичиг
  • Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ /B ангиллын салбарт хамаарагдах бол/
  • ЗБДС-н төслийн өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн зураг
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, итгэмжлэл
  • Зээл, барьцааны гэрээ, дансны хуулга
  • Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээр хуулийн этгээдийн лавлагаа
  • Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
  • Орлого нотлох баримтууд
  • Санхүүгийн тайлан /Сүүлийн 1 жилийн/

   

  БАТЛАН ДААЛТЫН ТООЦООЛУУР ХИЙХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ.

 • АХБ-ны санхүүжилттэй ЗБДСангийн батлан даалттай төслийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  АХБ-ны санхүүжилттэй ЗБДСангийн батлан даалттай төслийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ