Financial manager’s forum

Financial manager’s forum

Тус арга хэмжээгээр дэлхийн болон Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв, дижитал – нээлттэй эко систем, түүнтэй хамт алхах шинэ боломжийн талаар танилцуулна. Мөн бизнес эрхлэгчдэд урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах цогц мэдээллийг хүргэх болно.
Хүсэлт илгээх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ