Макро эдийн засгийн мэдээ, мэдээлэл

Макро эдийн засгийн мэдээ, мэдээлэл

Сургалтын хамрах хүрээ Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв, бизнес эрхлэгчдэд урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах гол гол мэдээллийг хүргэх болно.
 • Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв, бизнес эрхлэгчдэд урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах гол гол мэдээллийг хүргэх болно.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ