Харилцагчийн үйлчилгээ

Харилцагчийн үйлчилгээ

Голомт банкны байгууллагын харилцагч нарт зориулсан сургалт.
 • Customer Experience /CX/ ойлголт нь харилцагч тухайн байгууллагын нэрийг анх сонссон цагаас эхлэн бүхий л сувгаар дамжуулан харилцагчид үүсэж буй бодит мэдрэмж дээр үндэслэн үлдэж буй туршлага юм.

  Одоо үед байгууллагуудын гол өрсөлдөх чадварт СХ-г хамааруулж байгаа бөгөөд СХ менежментийг хэрхэн хэрэгжүүлж буйгаар дүгнэж эхлээд байна.

  Бид өөрсдийн хуримтлуулсан туршлага дээр үндэслэн орчин үеийн СХ ойлголтыг харилцагч байгууллагадаа түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор Customer Experience цогц агуулга бүхий бэлтгэсэн сургалтыг харилцагч байгууллагадаа хүргэхэд үргэлж нээлттэй байх болно.

Video title
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ