Хүүхдийн мөнгө хадгаламж

Хүүхдийн мөнгө хадгаламж

Монгол улсын засгийн газраас 0-18 насны хүүхэд бүрт сар бүр олгож буй мөнгийг хугацаатай хадгаламждаа хүлээн авч, урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
Жилийн хүү
8.60%
 • Хүү

  Валют Төгрөг /MNT/
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100 төгрөг
  Хүү /жилийн/ 8.60%
  Хугацаа 12 сар
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү * 2.40%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого

  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/

   

  Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар
  • 200,000$ хүртэл – 0.25%
  • 200,000$-оос дээш – 0.20%
  Бусад онцлог валют Бусад онцлог валют харах
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Гадаад паспорт
  • Энэ хадгаламжийн онцлог юу вэ?

   Хүүхдийн мөнгөний хадгаламжийн дансандаа засгийн газраас сар бүр 0-18 настай хүүхэд бүрт олгож буй мөнгийг шууд хүлээн авч, өндөр хүү авах боломжтой.

Хүүхдийн хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ