Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж

Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж

Хадгаламжийн хүүгээ сар бүр авч ашиглах боломжтой орлого, зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй хадгаламж.
 • Хүү

  Валют Төгрөг Ам.доллар
  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар
  Хүү /жилийн/ Хүүгүй*

  * “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцохгүй байхаар зохицуулсантай холбоотойгоор 2021 оны 01-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал Голомт банкны бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцохгүй.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого
  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
  Шимтгэлгүй
  • 200,000 хүртэл – 0.25%
  • 200,000-с дээш – 0.20%
  • Бусад онцлог валют
  Бэлэн зарлага Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  Банк хооронд

  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
 • Монгол улсын иргэн

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Урьдчилсан хүүт хугацаатай зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ