Уян хадгаламж

Уян хадгаламж

Таны хадгаламжийн хүү улирал тутамд өсөх бөгөөд мөнгө авах, дансандаа нэмэлт мөнгө хийх боломжтой хамгийн уян хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Жилийн хүү
12.20%
 • Хүү

  Валют Данс нээх доод үлдэгдэл Хугацаа​ ​

  Хүү /жилийн/

  6 сар

  12 сар

  13 сар

  Төгрөг ​​​100,000 төгрөг 0-3 сар 9.40% 9.40% 9.40%
  4-6 сар 10.30% 10.30% 10.30%
  7-9 сар 10.80% 10.80%
  10-12 сар 12.20% 12.20%
  13 дахь сар 12.30%
  Ам. доллар ​​​100 USD 0-3 сар 1.10% 1.10% 1.10%
  4-6 сар 1.40% 1.40% 1.40%
  7-9 сар 1.55% 1.55%
  10-12 сар 1.90% 1.90%
  13 дахь сар 2.10%

   

  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 
  Валют 0-6 сар хадгалсан 7 сараас дээш хадгалсан
  Төгрөг 2.40%
  Ам. доллар 0.20% 0.50 %

  *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч валют тус бүрээр тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Шимтгэлгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Шимтгэлгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк Салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага Голомт банк дотор:

  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/

  Банк хооронд:

  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Уян хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ