ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

Та аль ч банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг бол уг зээлийг авах боломжтой юм.
Хугацаа
30 хүртэл сар
Дээд хэмжээ
50 сая төгрөг
 • Нөхцөл Улаанбаатар Орон нутаг
  Зээлийн дээд хэмжээ 50,0 сая төгрөг хүртэл 30,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 17.05% – 20.67%
  Зээлийн хугацаа 30 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгө
  • 1-18 сарын хугацаатай бол ПОС-ын орлого
  • 19-30 сарын хугацаатай бол хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  • Тухайн бизнесээ 12 сараас дээш хугацаагаар эрхэлсэн байх
  • Аль нэг банкны ПОС төхөөрөмжийг сүүлийн 6 сар тогтмол ашигласан байх
  • Сар бүрийн ПОС төхөөрөмж дээр хийсэн гүйлгээний доод дүн 1,0-3,0 сая төгрөг байх
 • Иргэн

  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Зээлийн хүсэлт /Анкет
  • Дансны хуулга /Сүүлийн 12 сар/
  • Түрээсийн гэрээ
  • Хэрэв нэмэлт зээлтэй бол тухайн зээлийн гэрээний хуулбар

  Байгууллага

  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Удирдах ажилтны цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл /шаардлагатай бол/
  • Байгууллагын дүрэм, гэрчилгээний хуулбар
  • Түрээсийн гэрээ /ҮХХ гэрчилгээний хуулбар
 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Үйлчилгээний талбайн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ