Хэрэглээний зээл

Хэрэглээний зээл

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
30 сар
Дээд хэмжээ
50 сая.₮
 • Төрөл Ахуйн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Хувийн хэрэглээний эд зүйлс худалдан авах Өрхийн амьдрах орчин сайжруулах Өрхийн гэнэтийн эсвэл нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлэх
  Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 5 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл
  Хугацаа 30 сар хүртэл 18 сар хүртэл 30 сар хүртэл 30 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 17.40%-22.80% 17.40%-22.80% 22.80% 22.80%
  Зээлийн бодит өртөг 18.30%-23.70%
  Зээлийн шимтгэл 1.00%
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Зээл хүсэгчийн хамаарал бүхий этгээдүүд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтан байх /Уул уурхай, түүний туслан гүйцэтгэгч компани, уул уурхай дагасан тээврийн компани, барилгын салбарын ажилтан бол тухайн байгууллагадаа 12 сар ажилласан үндсэн ажилтан байх/
  • Тухайн бизнесээ 12 сараас багагүй хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Иргэний үнэмлэх
  • Оршин суух хаягийн тодорхойлолт / ХУР /
  • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт / ХУР /
  • Гэрлэлт бүртгэлтэй эсэх лавлагаа / ХУР /
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Бусад банкны дансны хуулга
  • Бусад банкны зээлийн гэрээ
  • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх
  • Бизнесийн орлоготой бол орлого нотлох баримт

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу

 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Хэрэглээний зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ