Дижитал хэрэглээний зээл

Дижитал хэрэглээний зээл

Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Дижитал хэрэглээний зээлээр шуурхай авах боломжтой.
Хугацаа
30 сар
Дээд хэмжээ
10 сая.₮
 • Төрөл Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын вебсайтаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах
  Зээлийн хэмжээ 300,000 төгрөг – 10,000,000 төгрөг
  Хүү 1.45% – 1.7% /Гэрээгээр тохирсон хувь/
   

   

  Хугацаа

  • 6 сар /300,000₮ – 500,000₮/
  • 12 сар /500,000.01₮ – 1,000,000₮/
  • 18 сар /1,000,000.01₮ – 3,000,000₮/
  • 24 сар /3,000,000.01₮ – 5,000,000₮/
  • 30 сар /5,000,000.01₮ – 10,000,000₮/
  Зээлийн шимтгэл 1.00%

   

  • Дижитал хэрэглээний зээл авах зааврыг ЭНД дарж авна уу.

   

  Хамтран ажиллаж буй байгууллагууд:

  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан, нийгмийн даатгал тасралтгүй төлсөн байх
  • Цахим лавлагаа /E-Mongolia/

Хэрэглээний зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ