АТМ

SMART KIOSK-с авах боломжтой үйлчилгээ

Гүйлгээ
 • Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх
 • Голомт данс хооронд гүйлгээ хийх
 • Банк хооронд гүйлгээ хийх
Карт
 • Шинээр карт идэвхжүүлэх пин код авах
 • Картын пин код солих
 • Карт блоклох, блок гаргах
Зээл
 • Дижитал Цалингийн зээл авах
Хадгаламж
 • Хадгаламж нээх
 • Хадгаламж сунгах
 • Хадгаламж хаах
 • Хадгаламж данс дэлгэрэнгүй харах
Харилцах данс
 • Дансны хуулга харах
 • Дансны үлдэгдэл харах
 • Данс нээх
 • Данс хаах
 • АТМ-н үйлчилгээнээс авах боломжид үйлдлүүд:

  • Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ
  • Картны Дансны үлдэгдэл шалгах
  • Картны Пин код солих
  • Картны Шилжүүлэг

   

  Нэг удаагийн хэмжээ Хүлээн авах боломжтой дэвсгэр
  Зарлага – 800,000₮ /40 дэвсгэрт/ 20,000₮
   

  Бэлэн бус мөнгөн шилжүүлэг картын өдрийн лимитээр хязгаарлагдана.

  10,000₮
  5000₮
  1000₮
 • CDM-н үйлчилгээнээс авах боломжид үйлдлүүд:

  • Бэлэн мөнгөний зарлага, орлого гүйлгээ
  • Картны Дансны үлдэгдэл шалгах
  • Картны Пин код солих
  • Картны Шилжүүлэг

   

  Нэг удаагийн хэмжээ Хүлээн авах боломжтой дэвсгэр
  Зарлага – 4,000,000₮ /200 дэвсгэрт/ 20,000₮
  Орлого – 4,000,000₮ /200 дэвсгэрт/ 10,000₮
  Бэлэн бус мөнгөн шилжүүлэг картын өдрийн лимитээр хязгаарлагдана. 5000₮
 • Нэг удаагийн хэмжээ Хүлээн авах боломжтой дэвсгэр
  Зарлага – 4,000,000₮ /200 дэвсгэрт/ 20,000₮
  Орлого – 4,000,000₮ /200 дэвсгэрт/ 10,000₮
  Бэлэн бус мөнгөн шилжүүлэг картын өдрийн лимитээр хязгаарлагдана. 5000₮

  Карт үйлчилгээний шимтгэл

  Бэлэн зарлагын гүйлгээ Голомт банк, ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банкны карт 100₮, бусад банкны карт 500₮
  Бэлэн орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
  Дансны үлдэгдэл шалгах Шимтгэлгүй
  Карт Пин код солих Шимтгэлгүй

  Киоск үйлчилгээний шимтгэл

  Голомт данс хооронд Шилжүүлэг 100₮
  Бусад банк хооронд Шилжүүлэг 200₮/400₮
  Данс хаах 1000₮
  Дансны хуулга авах Шимтгэлгүй
  Шинэ карт пин код авах Шимтгэлгүй
  Карт статус өөрчлөх Шимтгэлгүй
  Онлайн тодорхойлолт авах 1000₮
  Данс нээх / хаах Шимтгэлгүй
  Цалингийн зээл Хувиар
  Өөрийн данс хооронд хийх гүйлгээ Шимтгэлгүй

  Смарт киоск – Нэмэлт үйлчилгээ

  • Е-Монголиа – Иргэдийн хамгийн их хэрэгцээ шаардлагатай 50 орчим лавлагааг авах боломжтой. Үүнд
  1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
  2. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
  3. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар
  4. Цагдаагийн ерөнхий газар
  5. Эрүүл мэндийн яам
  6. Авто тээврийн үндэсний төв
  7. Гаалийн ерөнхий газар
  • Тоон гарын үсэг

  Тоон гарын үсгийг иргэн өөрийн цахим үнэмлэх болон Gsign аппликейшн дээрээ авах боломжтой.

  • Social Pay

  Голомт банкны харилцагч карт ашиглахгүй бэлэн мөнгөний зарлага гаргах боломжтой.

  • Гүйлгээ хийсний дараа картаа авах ба дараа нь бэлэн мөнгөө авна. Карт болон бэлэн мөнгөө авахгүй 30 секунд болоход хураагдах болно;
  • Гүйлгээ хийх явцад танихгүй хүний тусламж авахгүй байх;
  • Өөрийн картын мэдээллийг алдагдах магадлалтай тул бусдад картаа ашиглуулан гүйлгээ хийхгүй байх;
  • Зааврын дагуу карт болон иргэний үнэмлэхээ хийх. Картыг карт уншигч, Иргэний үнэмлэхийг иргэний үнэмлэх уншуулах хэсэгрүү хийх;
  • Картын пин кодоо 3 удаа буруу оруулах, хугацаа дууссан, идэвхгүй картаар гүйлгээ хийх оролдлого хийсэн тохиолдолд аюулгүй байдлын үүднээс АТМ картыг хураана;
  • АТМ дээр үйлчилгээ авах явцад үйлдэл хийлгүй 30 секунд өнгөрөхөд аюулгүй байдлын үүднээс АТМ картыг хураана;
  • АТМ-д хураалгасан картаа 1800-1646 дугаартай холбогдон картаа хэзээ, хаанаас авч болох талаар зөвлөгөө авна уу
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ