Western Union

Western Union

Богино хугацаанд дэлхийн аль ч улсад найдвартай мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой, иргэд хоорондын хувийн шилжүүлгийн хамгийн тохиромжтой үйлчилгээ.
 • Дүн Төлбөр
  0-250 USD 15 USD
  250.01-500 USD 25 USD
  500.00-750 USD

  35 USD

  750.01-1,000 USD 45 USD
  1,000.01-1,250 USD 61 USD
  1,250.01-1,500 USD 76 USD
  1,500.01-1,800- USD 91 USD
  1,800.01-2,000 USD 101 USD
  2,000.01-2,500 USD 111 USD
  2,500.01-3,000 USD 131 USD
  3,000.01 USD дээш 20 USD тус бүр 500 USD
 • Компанийн нэхэмжлэлийн дагуу мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ /Quick Pay/

  • 0-3000 ам.доллар – 15 ам.доллар
  • 3000.01-5000 ам.доллар – 25 ам.доллар

  Мессежийн үйлчилгээ

  • 10 хүртэлх үгтэй мессеж – 2 ам.доллар
  • 10-аас дээш үгтэй мессеж – нэг үгэнд 2 ам.доллар + 0.20 ам.доллар

  Дуудлага хийх үйлчилгээ

  • Чили, Вьетнам руу – хураамжгүй
  • Бусад улс руу – 13 доллар

  Агентын мэдээлэл: Western Union мөнгө шилжүүлэг нь дэлхийн 200 гаруй оронд 500,000 гаруй төлөөлөгчтэй байдаг. Техникийн үзүүлэлт, улс, хот, утасны дугаар, хаяг, үйлчилгээний цагийг ЭНД дарж харна уу.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ