“Кластер хөгжил” цахим сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа


“Кластер хөгжил” цахим сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Сүүлийн үед бизнесийн салбар тэр дундаа жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гол гарц нь кластер гэдгийг олон улсын эдийн засгийн мэргэжилтнүүд зөвлөсөөр ирсэн. Кластер нь тодорхой нэг салбарт болон газар зүйн байршилд хоорондоо харилцан хамааралтай үйл ажиллагаа явуулдаг бизнесийн, судалгааны болон төрийн байгууллагуудын хамтралыг хэлнэ. Энэхүү хамтрал нь тухайн бизнесийн үйл ажиллагааны бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг үндэсний болон олон улсын хэмжээнд нэмэгдүүлэх зорилготой ажилладаг.

Кластерийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, худалдаа үйлдвэрлэлийн үр дүнтэй бодлого боловсруулах, хувийн хэвшлүүдийн гадаад зах зээлд гарах боломжийг нээх зэрэг олон давуу талтай.

Тиймээс Голомт банкнаас санаачлан хэрэгжүүлж буй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан цуврал сургалтын 12 дахь дугаарыг “Кластер хөгжил” сэдвийн хүрээнд онлайнаар зохион байгууллаа. Бид энэ удаад Кластер гэж юу вэ, Гадаадын кластерын жишээ, Амжилтын түүхээс хуваалцах нь /Монголын Гоо Сайхны Кластер ТББ/ зэрэг агуулгын хүрээнд сургалтыг явууллаа.

Энэхүү сургалтад өнөө үеийн амжилттай ажиллаж буй эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн төлөөллүүд оролцож, сургагч багшаар Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Ментор Клубийн Гүйцэтгэх захирал С.Уянга уригдан бизнесийн салбарын кластерийн талаар хэрэгтэй мэдээ, мэдээллийг хуваалцлаа.

Голомт банкнаас бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих, чадавхжуулах зорилго бүхий цуврал сургалтуудыг цаашид үргэлжлүүлэн зохион байгуулах болно. Эрхэм харилцагч та ч бас бизнесийн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайллыг дэмжиж, бидэнтэй хамт байна гэдэгт итгэлтэй байна.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ