Хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орсон тухай


2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн төгрөгийн хадгаламжийн дансны хүүнд өөрчлөлт орсон тухай мэдээллийг танд хүргэж байна.

Хугацаатай хадгамжийн хувьд гэрээний хугацааг дуустал гэрээнд заасан хүү өөрчлөгдөхгүй. Иргэдийн төгрөгийн хугацаагүй хадгаламжийн гэрээнд заасан хүү “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу нийтэд мэдэгдсэнээс нэг сарын дараа буюу 2021 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс зарласан хүүгийн хэмжээгээр өөрчлөгдөнө.

Голомт банк

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ