Тоног төхөөрөмжийн зээл

Тоног төхөөрөмжийн зээл

ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.
 • Зээлийн хэмжээ 2 тэрбум төгрөг түүнтэй тэнцэх ам.доллар хүртэл
   

  Урьдчилгаа төлбөр ба хугацаа

  • 20% төлсөн тохиолдолд 6-24 сарын хугацаатай
  • 30% төлсөн тохиолдолд 25-48 сарын хугацаатай
  • 40% төлсөн тохиолдолд 49-60 сарын хугацаатай
  Зээлийн хүү/жилээр/ Төгрөг 16.20% – 19.80%
  Ам.доллар 8.40% – 15.60%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ Төгрөг 16.66% – 20.27%
  Ам.доллар 8.82% – 16.06%
  Зээл олголтын шимтгэл 1.00%
  Барьцаа хөрөнгөд тавих шаардлага Худалдан авч буй тоног төхөөрөмж /Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардаж болно./
  • Банктай хамтран ажиллах гэрээтэй нийлүүлэгчийн бүтээгдэхүүнээс сонгосон байх
  • Зээлээр авах гэж буй тоног төхөөрөмж нь шинэ эсвэл Монгол улсад ашиглаж байгаагүй хөрөнгө байх
  • Идэвхитэй хугацаа хэтэрсэн болон муу зээлийн түүхгүй байх
  • Өөрийн бизнесийг сүүлийн 1-с доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн байх
  • Ашиг орлогоороо зээлийн төлбөрийг бүрэн төлөх боломжтой байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын зээл хүссэн өргөдөл
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Байгууллагын дүрэм / нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан
  • Харилцагч банк, татварын албаны тодорхойлолт
  • Байгууллагын товч танилцуулга
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Зээлийн барьцаа баталгаа
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн ҮХЭХБГ-аас авсан лавлагаа, ҮХЭХБГ гэрчилгээний хуулбар
  • Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, анкет
  • Бусад банкнаас зээл авч хугацаандаа төлж байснаа нотлох Зээлийн болон Барьцааны гэрээ, төлбөр хийсэн баримтууд
  • Холбогдох бусад баримт бичгүүд
 • Тоног төхөөрөмжийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Тоног төхөөрөмжийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ