Гэрээний орлого барьцаалсан зээл

Гэрээний орлого барьцаалсан зээл

Төрийн байгууллага болон хувийн аж ахуйн нэгж, иргэн хооронд хийгдсэн бараа,ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл.
 • Зээлийн хугацаа 18 хүртэл сар
  Зээлийн хүү /жил/ 16.20% -19.80%
 • Харилцагч Гэрээний орлого барьцаалсан зээлийн талаарх мэдээллийг Голомт банкны салбараас авна уу.

 • Харилцагч Гэрээний орлого барьцаалсан зээлийн талаарх мэдээллийг Голомт банкны салбараас авна уу.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ