Хэрэглээний зээл

Хэрэглээний зээл

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
30 сар
Дээд хэмжээ
50 сая.₮
 • Төрөл Ахуйн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах Хувийн хэрэглээний эд зүйлс худалдан авах Өрхийн амьдрах орчин сайжруулах Өрхийн гэнэтийн эсвэл нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлэх
  Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 5 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл
  Хугацаа 30 сар хүртэл 18 сар хүртэл 30 сар хүртэл 30 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 17.40% – 20.40% 17.40% – 20.40% 20.40% 20.40%
  Зээлийн бодит өртөг 18.26% – 21.27%
  Зээлийн шимтгэл 1.00%
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтан байх;
  • Тухайн бизнесийг 12 сараас багагүй хугацаанд эрхэлсэн байх;
  • Өргөдлийн маягт
  • Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан цээж зураг
  • Цалингийн тодорхойлолт
  • Цалингийн дансны хуулга
  • Үлдэгдэлтэй зээлийн материал
  • Барааны нэхэмжлэх
  • Бизнесийн орлогыг нотлох баримт, бичиг

  Та Зээлийн анкет татах талбараас өргөдлийн маягтыг татаж авна уу.

 • Кредит картЦалингийн зээлДижитал зээлХэрэглээний зээлАвтомашины зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Хэрэглээний зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ