Дижитал хэрэглээний зээл

Дижитал хэрэглээний зээл

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг дижиталаар хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
30 сар
Дээд хэмжээ
10 сая.₮
 • Төрөл Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан онлайн дэлгүүрээс бараа худалдан авах
  Зээлийн хэмжээ 300,000 төгрөг – 10,000,000 төгрөг
  Хүү 1.45% – 1.7% /Гэрээгээр тохирсон хувь/
   

   

  Хугацаа

  • 6 сар /300,000₮ – 500,000₮/
  • 12 сар /500,000.01₮ – 1,000,000₮/
  • 18 сар /1,000,000.01₮ – 3,000,000₮/
  • 24 сар /3,000,000.01₮ – 5,000,000₮/
  • 30 сар /5,000,000.01₮ – 10,000,000₮/
  Зээлийн шимтгэл 1.00%

   

  • Дижитал хэрэглээний зээл авах зааврыг ЭНД дарж авна уу.

   

  Хамтран ажиллаж буй байгууллагууд:

  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Зээлийн хүсэгчийн хамаарал бүхий этгээдүүд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан, нийгмийн даатгал тасралтгүй төлсөн байх
  • Цахим лавлагаа /E-Mongolia/
 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Хэрэглээний зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ