Репо санхүүжилтийн зээл II /Иргэн/

Репо санхүүжилтийн зээл II /Иргэн/

Зөвшөөрөгдсөн салбарт бизнес эрхэлдэг иргэн, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилготой зээл юм.
Хугацаа
24 сар
Дээд хэмжээ
3 тэрбум хүртэл
 • Зээл олгох сектор
  • Жижиг, Дунд үйлдвэрлэлийн салбар
  • Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй ААН /Уул уурхайн бус салбар байх/
  • Уул уурхайн бус экспортын салбар
  Зээлийн зориулалт /Иргэн/ ЖДҮ салбарын иргэн /Улаанбаатар хот/ ЖДҮ салбарын иргэн /Орон нутаг**/
  Зээлийн дээд хэмжээ 3,0 тэрбум төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 17%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 11%
  Зээл олгох валют Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 24 сар тогтмол
  Барьцаа хөрөнгө Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 6 сараас доошгүй байх

  Нэмэлт:

  Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийг дэмжих тухай” хуулийн 4.1.1 дэх заалтад хамаарах, 7.1 дэх хэсэгт хамаарахгүй этгээд байх* / Энэ тодорхойлолт нь ЖДҮ эрхлэгч иргэдэд ижил хамаарна/

  **Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хамаарахгүй этгээд:

  1. Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ;
  2. Зуучлалын үйлчилгээ;
  3. Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ;
  4. Худалдаа, үйлчилгээний сүлжээ;
  5. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13.4, 13.5-д заасан үйл ажиллагаа;
  6. Ашигт малтмал хайх, газрын гадаргуу, түүний хэвлий, хүдрийн овоолго, хаягдал, байгалийн уснаас ашигт малтмал ялган авах, олборлох, түүний ашигт агуулгыг нэмэгдүүлэх, баяжуулах, боловсруулах.
  7. Тамхи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импорт, экспорт;
  8. Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалаа;
  9. Банк, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа, даатгалын үйлчилгээ.
  • Хуулийн этгээд байх /ЖДҮ эрхлэгч иргэн байж болно/;
  • Худалдааны салбар бол Бөөний болон Жижиглэн худалдаа эрхлэгч 200 болон түүнээс дээш ажилтантай ААН байх;
  • Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан байх;
  • Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх;
  • Зээлдэгч тухайн чиглэлээр 1 жилээс доошгүй хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх;
  • Сүүлийн 6 сар тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх /Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор үйл ажиллагаа тасалдсан бол хамаарахгүй/;
  • Зээлдэгчтэй хамаарал бүхий этгээд нь чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Банкны бусад шалгуурыг хангасан байх.
  • Зээлийн хүсэлт /анкет/
  • Гараар бичсэн өргөдөл /Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тогтоол, зөвшөөрөл/
  • Зээлийн зарцуулалтын задаргаа
  • ААН-н дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Иргэний үнэмлэх (Үндсэн, хамтран / удирдлагын)
  • Бизнесийн товч танилцуулга
  • Татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, лавлагаа /сүүлийн 1-2 жил/
  • Үндсэн болон хамтран зээлдэгч /эзэмшигч/-ийн дансны хуулга
  • Байгууллагын дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл/Авлага, Өглөг болон Бараа материалын дэлгэрэнгүй задаргаа/
  • Бусад банкны идэвхтэй зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ