Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
Prcatical daatgal (1)
Практикал Даатгал ХХК
 • Даатгалын зүйл

  • 18-аас дээш насны Монгол улсын иргэн болон Монгол улсад суугаа гадаадын иргэд гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах эрсдэл
  • 18-аас дээш насны Монгол улсын иргэн болон Монгол улсад суугаа гадаадын иргэд гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэл

  Даатгалын хамгаалалт

  • Бүх төрлийн гэнэтийн осол
 • Даатгалын үнэлгээ:

  Картын төрлөөс хамааран өөр байна.

  Даатгалын хураамж:

  • 0.6% – 1%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацааг заасан баримт
  • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, тахир дутуугын дэвтэр
  • Эмнэлгийн хуудас /лист/

Гэнэтийн ослын даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ