Цалингийн зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал

Цалингийн зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал

Голомт банкнаас цалингийн зээл авсан зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэрэг эрсдэлээс хамгаалдаг даатгал.
Prcatical daatgal (1)
Практикал даатгал ХХК
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
haandaatgal
Хаан даатгал ХХК
nomin-logo-1 (1)
Номин даатгал ХХК
64395984_2287114341365240_6552245606759268352_n-1
Миг даатгал ХХК
 • Даатгалын зүйл

  • Зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэнд

  Даатгалын хамгаалалт

  • Зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах
  • Зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдах
  • Зээлийн дүн – 0.30%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, тахир дутуугын дэвтэр

Цалингийн зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ