Аяллын даатгал

Аяллын даатгал

Голомт банкны Алтан Амекс, Грийн Амекс болон Платинум виза картын эзэмшигч нартаа нэмэлт төлбөргүйгээр Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалыг хамгийн өндөр хамгаалалттайгаар хамруулж байна.
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
 • Даатгалын зүйл

  • Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн осол болоод нислэг цуцлагдах, хойшлогдох, яаралтай түргэн тусламжийн зардал, ачаа бараа хойшлогдох, алга болох зэрэг орно

  Даатгалын хамгаалалт

  • Аяллын даатгал нь нислэг цуцлагдах, хойшлогдох, яаралтай түргэн тусламжийн зардал, ачаа бараа хойшлогдох, алга болох, болон нүүлгэн шилжүүлэх зардал зэрэг орно
  • Эмнэлэг, эмчилгээний зардал
   • Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн эмнэлэг эмчилгээний зардал-50,000 ам.доллар /Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/
   • Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн тээвэрлэх зардал-10,000 ам.доллар
   • Яаралтай түргэн тусламжийн зардал-2,000 ам.доллар/Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/
   • Гэнэтийн ослын улмаас үүдсэн шүдний эмчилгээ-1,000 ам.доллар/Өөрийн хүлээх хариуцлага тохиолдол бүрт – 50 ам.доллар/
   • Цогцос тээвэрлэх зардал-20,000 ам.доллар
  • Бусад үйлчилгээ
   • Ачаа бараа эвдрэх, хоцрох-100 ам.доллар
   • Нислэг хойшлогдох-180 ам.доллар
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацааг заасан баримт
  • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, тахир дутуугын дэвтэр
  • Эмнэлгийн хуудас /лист/

Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ