Байгууллагын орлого цуглуулдаг карт

Байгууллагын орлого цуглуулдаг карт

Зөвхөн байгууллагын бэлэн орлогыг CDM-ээр орлого төвлөрүүлнэ. Бэлэн орлогыг байгууллагын дансанд төвлөрүүлэх, зарлага гаргах эрхгүй карт.
 • Валют Төгрөг
  Картын хүчинтэй хугацаа 4 жил
  Холбох данс Байгууллагын харилцах данс
  Жилийн хураамж 0₮
  Карт нөхөн авалт 10,000₮
  Доод үлдэгдэл 20,000₮

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  • Монгол улсын иргэн: Цахим иргэний үнэмлэх
  • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт, ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Эскроу данс зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ