Si кредит карт

Si кредит карт

Дараа төлбөрт энэхүү карт нь танд дэлхийн хаана ч төгрөг болон ам.доллараар гүйлгээ хийх боломж, даатгалын үнэ төлбөргүй үйлчилгээ, хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгож байна.
Хугацаа
2 жил
Валют
MNT, USD
Хүсэлт илгээх
Төгрөг болон ам.долларын валютын сонголт
Картын дугаар сонгох үйлчилгээ
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрх
Худалдан авалтад 50 хүртэлх хоног хүүгүй
2 сая төгрөг хүртэлх хамгаалалттай даатгал
Өндөр зэрэглэлийн үйлчилгээний байгууллагуудаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх боломж
 • Брэнд Виза
  Шалгуур 2,000,000₮ цалинтай эсвэл 20,000,000₮ хадгаламжтай
  Эрх Олон улс
  Хүчинтэй хугацаа 2 жил
  Валют Төгрөг Ам.доллар
  Жилийн хураамж 100,000₮ 50$
  Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 1,000,000₮ 1,000$
  Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 15,000,000₮ 15,000$
  Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
  Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит 10,000,000₮ 10,000$
  Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит 20,000,000₮ 10,000$
  Шилжүүлэг Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ 1.5% /хамгийн багадаа $2/
   

  Үлдэгдэл шалгах

  Голомт Банкны АТМ, CDM Үнэгүй
  Бусад банкны ATM 100₮
  Гадаадын банкны ATM 500₮ 0.5$
   

   

   

   

   

  Бэлэн мөнгө авах

   

   

   

   

  Дотоодод

  Голомт банкны салбар 200₮ 0.30%
  Интернэт банкаар шилжүүлэг хийх 200₮ 0.2$
  Голомт Банкны АТМ, CDM 100₮ 0.30%
  Интернэт банкаар шилжүүлэг хийх 200₮
  Бусад Банк 100₮ + 500₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 100₮ 0.3% +500₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 0.30% + 100₮
  Гадаадад 1.5% багадаа 3,000₮ 1.5% хамгийн багадаа 3$
  Нэхэмжлэх үүсэх өдөр /Сар бүрийн/ 3-ны өдөр
  Эргэн төлөлт хийх сүүлийн өдөр /сар бүрийн/ 22-ны өдөр
  Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
  Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/ 50 хүртэл хоног
   

   

  Бэлэн бус гүйлгээний хүү

  Сарын – 2%

  Жилийн – 24%

  /зарцуулалт төлөх эцсийн өдөр/

   

   

  Бэлэн гүйлгээний хүү

  Сарын – 3,5%

  Жилийн – 42%

  /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

  Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
  Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/ 10,000₮ $5
  Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/ 1%
  “Event” мессэж үйлчилгээ Үнэгүй
  Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа 1 сар
  Карт нөхөн авах 15,000₮ 5$
  Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр 10,000₮
  Пин код захиалах Салбараас 1,000₮
  Интернет банк, смарт банкнаас Үнэгүй
  Картын дугаар сонгох үйлчилгээ 50,000₮
  Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ 2,000,000₮

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

  Тогтмол орлоготой иргэн:

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх – 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

  Бизнесийн орлоготой иргэн:

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

  Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
 • Кредит карт
  Кредит картын анкет

Картын хүсэлт илгээх

Та картын хүсэлт илгээхийг хүсвэл картын нөхцөл болон тарифтай танилцсаны дараа доорхи хүсэлтийн формыг үнэн зөв бөглөнө үү
Картаа хот дотор хүссэн байршилдаа хүргүүлж авах эсвэл та өөрт хамгийн ойр байрлах салбараас ирж авах боломжтой
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ