₮-ЧИП карт

₮-ЧИП карт

Contactless EMV чип технологи бүхий Үндэсний төлбөрийн ₮ карт.
Хугацаа
4 жил
Валют
MNT
Монгол Улсын анхны чиптэй ₮ карт
Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
Хүссэн харилцах дансаа холбуулан ашиглах боломжтой
Дотоодод төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
Сарын суурь хураамжгүй
Дансны доод үлдэгдлийн лимитгүй
 • Брэнд ₮карт
  Эрх Дотоод
  Валют Төгрөг
  Хүчинтэй хугацаа 4 жил
  Данс нээх Үнэгүй
  Дансны доод үлдэгдэл 0₮
  Картын үнэ 5,000₮
  Данс хөтөлсний шимтгэл 0₮
  Бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит

  10,000,000₮

  Бэлэн мөнгө авах Голомт банкны АТМ 100₮

  Голомт банкны салбар

  200₮
  Дотоодын бусад банкны АТМ 500₮
  Пин код захиалах Салбараас 1,000₮
  Яаралтайгаар салбараас 2,000₮
  Интернэт банк, смарт банкнаас Үнэгүй
  Карт нөхөн авах 5,000₮
 • Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

  • Цахим үнэмлэх
  • Банк болон карт эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурах

  Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
 • Дебит картХадгаламжийн тухай
  Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ