Алтан кредит карт

Алтан кредит карт

Дараа төлбөрт Алтан карт нь Олон улсад төгрөгөөр эсвэл ам.долларын валютаар гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна гэнэтийн ослын даатгалын үйлчилгээ үнэгүй дагалдана.
Хугацаа
2 жил
Валют
MNT, USD
Хүсэлт илгээх
Валютаа сонгох боломжтой
0 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын хүү төлөхгүй
Картын дугаараа сонгох боломжтой
Даатгалын үйлчилгээ дагалдана
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
Картын түрийвч дагалдана
 • Брэнд Мастер карт
  Эрх Олон улс
  Хүчинтэй хугацаа 2 жил
  Валют Төгрөг Ам.доллар
  Жилийн хураамж 49,900₮ $49
  Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 2,000,000₮ $2,000
  Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 15,000,000₮ $15,000
  Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
  Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит 10,000,000₮ $10,000
  Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит 20,000,000₮ $10,000
  Үлдэгдэл шалгах Голомт банкны АТМ Үнэгүй
  Бусад банкны АТМ 100₮
  Гадаадын банкны  АТМ 500₮ $0.5
  Бэлэн мөнгө авах Голомт банкны АТМ 100₮ ​0.3%
  Голомт банкны салбар 200₮ ​0.3%
  Дотоодын бусад банкны АТМ 100₮+500₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 100₮ ​0.3%+500₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 0.30% + 100₮
  Гадаадын банкны АТМ 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ 1.5% /хамгийн багадаа ¥2/
  Шилжүүлэг Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ 1.5% /хамгийн багадаа $3/
  Нэхэмжлжх үүсэх өдөр /сар бүрийн/ 3-ны өдөр
  Эргэн төлөлт хийх сүүлийн өдөр /сар бүрийн/ 22-ны өдөр
  Эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
  Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/ 48 хүртэл хоног
   

  Бэлэн бус гүйлгээний хүү

  Сарын – 2%

  Жилийн – 24%

  /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

   

  Бэлэн гүйлгээний хүү

  Сарын – 3.5%

  Жилийн – 42%

  /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

  Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
  Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/ 10,000₮ $5
  Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/ 1%
  “Event” мессеж үйлчилгээ Үнэгүй
  Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа 1 сар
  Карт нөхөн авах 15,000₮ $5
  Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр 10,000₮
  Пин код захиалах Салбараас 1,000₮
  Яаралтайгаар салбараас 2,000₮
  Интернэт банк, смарт банкнаас Үнэгүй
  Картын дугаар сонгох үйлчилгээ 50,000₮
  Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ 2,000,000₮

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх – 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

   

  Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

   

  Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим иргэний үнэмлэх
 • banner-1
 • Кредит карт
  Кредит картын анкет

Картын хүсэлт илгээх

Та картын хүсэлт илгээхийг хүсвэл картын нөхцөл болон тарифтай танилцсаны дараа доорхи хүсэлтийн формыг үнэн зөв бөглөнө үү
Картаа хот дотор хүссэн байршилдаа хүргүүлж авах эсвэл та өөрт хамгийн ойр байрлах салбараас ирж авах боломжтой
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ