Байгууллагын түр харилцах данс

Байгууллагын түр харилцах данс

Байгууллагын түр харилцах данс нь шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа материалын бүрдэл дутуугаас үүдэн данс нээхэд хүндрэлтэй байгаа байгууллагуудад зориулсан данс юм.
 • Данс нээх шимтгэл Шимтгэлгүй
  Доод үлдэгдэл 4’000 төгрөг
  Валют MNT, USD, EUR, CNY, JPY, GBP,  CHF, KRW, RUB, AUD, HKD, CAD, SGB
  Хугацаа 30 өдөр
  Хүү Хүүгүй
  Сарын хураамж 1’000 төгрөг (тэнцэх валют)
  Бэлэн орлогын шимтгэл
  • AUD, CAD, SGB, HKD –  0.6%,
  • RUB, KRW – 1.5%,
  • CHF – 0.5%, JPY 0.15%,
  • Бусад валют шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлогын шимтгэл Шимтгэлгүй
  Бэлэн болон бэлэн бус зарлага Зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй
  Тодорхойлолт гаргасны шимтгэл
  • 3’000 төгрөг (тэнцэх валют)
  • 33’000 төгрөг (данс нээснээс хойш 14 хоногийн дотор бол)
  Данс хаах шимтгэл 3’000 төгрөг
  • Шинээр үүсгэн байгуулагдаж буй, материал бүрдүүлэлт дутуу байгаагаас үүдэн харилцах данс нээхэд хүндрэлтэй байгууллагууд нээх боломжтой.
  • Бүрдүүлэх материал дутуу боловч орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Материалыг 30 хоног дотор бүрдүүлэх шаардлагатай, үүний дараа зарлага гаргах эрх нээгдэнэ.
  • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
  • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах шийдвэр
  • Үүсгэн байгуулагчдын хүчин төгөлдөр бичиг баримт
  • Үүсгэн байгуулагчид салбар дээр биечлэн ирж түр дансны гэрээнд гарын үсэг зурна
  • Дансаа хэрхэн удирдах вэ?
   -Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа удирдах болно.
  • Данс хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин, шаардлагатай материалаа бүрдүүлж өгснөөр харилцах данс нээлгэх боломжтой.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ