Байгууллагын түр харилцах данс

Байгууллагын түр харилцах данс

Байгууллагын түр харилцах данс нь шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа материалын бүрдэл дутуугаас үүдэн данс нээхэд хүндрэлтэй байгаа байгууллагуудад зориулсан данс юм.
 • Данс нээх шимтгэл Шимтгэлгүй
  Доод үлдэгдэл 4’000 төгрөг
  Валют MNT, USD, EUR, CNY, JPY, GBP,  CHF, KRW, RUB, AUD, HKD, CAD, SGB
  Хугацаа 30 өдөр
  Хүү Хүүгүй
  Сарын хураамж 1’000 төгрөг (тэнцэх валют)
  Бэлэн орлогын шимтгэл
  • AUD, CAD, SGB, HKD –  0.6%,
  • RUB, KRW – 1.5%,
  • CHF – 0.5%, JPY 0.15%,
  • Бусад валют шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлогын шимтгэл Шимтгэлгүй
  Бэлэн болон бэлэн бус зарлага Зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй
  Тодорхойлолт гаргасны шимтгэл
  • 3’000 төгрөг (тэнцэх валют)
  • 33’000 төгрөг (данс нээснээс хойш 14 хоногийн дотор бол)
  Данс хаах шимтгэл 3’000 төгрөг
  • Компаны нэрийн баталгаажуулах хуудас
  • Компани үүсгэн байгуулах шийдвэр
  • Шинээр компани үүсгэн байгуулагчдын иргэний үнэмлэх болон гадаад пасспорт
  • Үүсгэн байгуулагчид салбар дээр биечлэн ирж гарын үсэг зурна
  • Банкны шаардсан бусад материалууд
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ