Цүнхээр мөнгө хураах

Цүнхээр мөнгө хураах

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ нь таны бизнесийн орлогыг найдвартай хамгаалалт дор хаягийн дагуу хураан авч Голомт банкан дахь дансанд тань тушаах үйлчилгээ юм.
 • Давуу тал

  • Цаг хэмнэнэ
  • Бэлэн мөнгө авч явах үед учирч болох эрсдлээс сэргийлэх
  • Хагас бүтэн сайн болон олон нийтийн амралтын өдөр ч үйлчилгээ авах боломжтой

  Нөхцөл

  • Шимтгэл – Хураасан дүнгийн 0.10%-0.30%
  • Давтамж – Сар бүр

  Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг (мөнгө хураалгах цэгүүдийн байршил, давтамжийг хавсаргасан байх)
  • Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох маягт бөглөх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ