Дебит карт

Дебит карт

Байгууллагын дебит карт нь байгууллагын үйл ажиллагаантай холбоотой төлбөр тооцоо, гүйлгээнд ашиглагдах боломжтой төлбөрийн карт юм.
 • Валют MNT (Төгрөг) USD (Ам.доллар)
  Эрх Дотоод Олон улс
  Жилийн хураамж 20’000 MNT 20 USD
  Картын хүчинтэй хугацаа 2жил 2жил
  Данс нээх 5’000 MNT 5’000 MNT /Тэнцэх валют/
  Дэд картын тоо 6 хүртэлх карт 6 хүртэлх карт
  Өдрийн бэлэн гүйлгээний лимит 5’000’000 MNT 5’000 USD
  Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний лимит 10’000’000 MNT 10’000 USD
  Сарын суурь хураамж 1’000 MNT  1’000 MNT /Тэнцэх валют/
  Доод үлдэгдэл 20’000 MNT 20 USD
  Бэлэн мөнгө авах шимтгэл

  • Голомт банкны салбар
  • Голомт банкны АТМ, CDM
  • Дотоодын бусад банкууд
  • Гадаадын банкууд
  • Боломжгүй
  • 100 MNT
  • 500 MNT
  • 1.5% (хамгийн багадаа 3’000 MNT)
  • Боломжгүй
  • 0.3%
  • 0.3%+500 MNT
  • 1.5% (хамгийн багадаа 2 USD)
  Үлдэгдэл шалгах

  • Голомт банкны АТМ, CDM
  • Дотоодын бусад банкууд
  • Гадаадын банкууд АТМ
  • Үнэгүй
  • 100 MNT
  • 500 MNT
  • Үнэгүй
  • 100 MNT
  • 0.5 USD
  Карт нөхөн авах 10’000 MNT 10 USD
  Яаралтай захиалгын нэмэлт төлбөр 10’000 MNT 10’000 MNT
  Пин код захиалах Үнэгүй Үнэгүй
  Яаралтай пин код захиалах 2’000 MNT 2’000 MNT
  Онлайн худалдааны E-code авах Үнэгүй Үнэгүй
 • Байгууллагын бүрдүүлэх:

  • Албан хүсэлт /карт эзэмших ажилчдын нэрс, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар бүхий жагсаалт хавсаргах/

  Жич: Төрийн сангаас цалинждаг бол Төрийн сангийн тодорхойлол, Гарын үсгийн баталгаа нэмж бүрдүүлнэ.

   

  Ажилтны бүрдүүлэх:

  • 1% цээж зураг
  • Карт эзэмших хүсэлтийн маягт бөглөх
  • Иргэний бичиг баримтын хуулбар
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ