Хугацаатай хадгаламж

Хугацаатай хадгаламж

Та байгууллагын мөнгөн хөрөнгөө манай банкинд хадгаламжийн данс нээн байршуулснаар харилцан тохиролцсон хугацаанд өндөр хүүгийн орлого олох боломжтой.
 • Хугацаа Төгрөг /жилийн хүү/ Ам.доллар /жилийн хүү/ Юань /жилийн хүү/
  1 сар 3.00%
  2 сар 3.20%
  3 сар 5.50% 1.20% 1.10%
  6 сар 6.20% 1.40% 1.30%
  9 сар 6.70% 1.60% 1.50%
  12 сар 7.00% 1.80% 1.70%
  Доод үлдэгдэл 5,000,000 төгрөг 5,000 ам.доллар 10,000 юань
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2.00% 0.50% 0.001%
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

   

  Богино хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Төгрөг (MNT)
  Хүү Хадгаламжийн дүн 1 сар 2 сар 3сар
  1 тэрбум төгрөг хүртэл 3.00% 3.20% 5.50%
  1-5 тэрбум төгрөг 3.60% 3.80% 5.60%
  5 тэрбумааc дээш 4.00% 4.20% 5.80%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2.00%

   

  24 сарын хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Ам доллар (USD)
  Хүү 100,000-500,000 ам.доллар 2.50%
  500,000-2,000,000 ам.доллар 3.00%
  2,000,000 ам.долларaaс дээш 3.50%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 12 сар хүртэл 0.50%
  12 сараас дээш 1.40%
 • Голомт банкинд харилцах данс эзэмшдэг бол:

  • Данс нээхийг хүссэн албан бичиг

  Голомт банкинд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд:

  • Харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ