Байгууллагын энгийн хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын энгийн хугацаатай хадгаламж

Та байгууллагын мөнгөн хөрөнгөө манай банкинд хадгаламжийн данс нээн байршуулснаар харилцан тохиролцсон хугацаанд өндөр хүүгийн орлого олох боломжтой.
 • Хугацаа Төгрөг /жилийн хүү/ Ам доллор/жилийн хүү/ Юань/жилийн хүү/
  1 сар 8.00%
  2 сар 8.50%
  3 сар 9.50% 2.00% ​1.10%
  6 сар 10.50% 2.20% ​1.30%
  9 сар 11.00% 2.60% ​1.50%
  12 сар 12.40% 3.20% ​1.70%
  18 сар ​- 3.20% ​-
  24 сар ​- 3.20% ​-
  Доод үлдэглэл 5,000,000 төгрөг 5000 ам.доллар ​10,000 юань
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* ​2% ​0.05% ​0.001%
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг 3.5% хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Богино хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Төгрөг (MNT)
  Хүү Хадгаламжийн дүн 1 сар 2 сар 3сар
  1 тэрбум төгрөг хүртэл 8.00% 8.50% 9.50%
  1-5 тэрбум төгрөг 8.60% 9.10% 9.60%
  5 тэрбумааc дээш 9.00% 9.50% 9.70%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2.00%

   

  24 сарын хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Ам доллар (USD)
  Хүү 100,000-500,000 ам.доллар 2.50%
  500,000-2,000,000 ам.доллар 3.00%
  2,000,000 ам.долларaaс дээш 3.50%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 12 сар хүртэл 0.50%
  12 сараас дээш 1.40%
 •  

  • Эрсдэлгүйгээр өндөр хүүний орлого олох
  • Данс нээхэд шимтгэлгүй
  • Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой
  • Зарлага гаргахгүй бөгөөд хэрэв гаргасан тохиолдолд хадгаламжийн хүүг бууруулан тооцож, хадгаламжийг хаана.
  • Данс нээхийг хүссэн албан хүсэлт
  • Голомт банканд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ
 •  

  • Дансаа хэрхэн удирдах вэ?
   -Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа удирдах болно.
  • Хадгаламж хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин, шаардлагатай  материалаа бүрдүүлж өгснөөр харилцах данс нээлгэх боломжтой.
  • Банкнаас тогтоосон хугацаатай хадгаламжийн хүү өөрчлөгдсөн бол хадгаламжийн хүүг хэрхэн тооцох вэ?
   -Банкны тухай хууль болон хадгаламжийн гэрээний 2.6-д заасны дагуу хадгаламжийн гэрээний хугацааны туршид өөрчлөлт орохгүй. Харин хадгаламжийн хугацаа дуусаж сунгах үед тухайн үед мөрдөж буй хүүний нөхцөлийн дагуу сунгана.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ