Харилцах данс

Харилцах данс

Байгууллагын харилцах данс нь албан байгууллага өдөр тутмын төлбөр тооцоо, гүйлгээгээ хийхэд зориулагдсан, ямар нэгэн хугацааны хязгаарлалтгүй данс юм.
 • Валют MNT (Төгрөг) USD (Ам.доллар) Бусад валют
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл  20’000 MNT 50 USD
  • 50 EUR
  • 100 CNY
  • 5,000 JPY
  • 10 GBP
  • 50 CHF
  • 50’000 KRW
  • 1’000 RUB
  • 20AUD
  • 100 HKD
  • 20 CAD
  • 20 SGD
  Жилийн хүү Хүүгүй Хүүгүй Хүүгүй
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 1’000 MNT
  Данс хаахад 3’000 MNT /тэнцэх валют/

   

  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
  • CHF – 0.50%
  • RUB, KRW – 1.50%
  • JPY – 0.15%
  • HKD, SGD, AUD, CAD – 0.60%
  • Бусад валют шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага Шимтгэлгүй
  • 200,000 хүртэл – 0.25%
  • 200,000-с дээш – 0.20%
  • RUB – 1.50%
  • CNY – 0.10%
  • SGD – 0.50%
  • AUD, CAD – 0.60%
  • Бусад валют – 0.30%
  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 200 MNT

   

  Бусад арилжааны банк руу хийгдэх бэлэн бус гүйлгээ
  • 3’000’000₮ хүртэл – 300 MNT
  • 3’000’001₮ -с дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 MNT
  400 MNT 400 MNT
  Тодорхойлолт гаргасны шимтгэл 3’000 MNT /нээгдснээс 14 хоногийн дотор 33’000 MNT/
  Бэлэн мөнгө цүнхээр хураалгах 0.03%
  • Албан бичиг /данс нээлгэхийг хүссэн/
  • 2 болон түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нэг хоёрдугаар гарын үсэг зурах эрх олгосон хувь нийлүүлэгчдийн болон ТУЗ-ын хурлын шийдвэр
  • Данс нээх тухай Улсын бүртгэлийн албаны мэдэгдэл /шар хуудас/
  • Байгууллагын дүрэм /эх хувиараа авчраагүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах/
  • ААНэгжийн гэрчилгээ /эх хувиараа авчраагүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах/
  • Гадаад хөрөнгө оруулалттай, тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, лиценз /эх хувиараа авчраагүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах/
  • Байгууллагын данс нээх хүсэлт /энд дарж татна уу./
  • Гарын үсэг, тамганы загвар /энд дарж татна уу. нотариатаар баталгаажуулах/
  • Удирдлагын мэдээлэл /энд дарж анкет татна уу/
  • Гарын үсэг зурах эрх бүхий хүмүүсийн бичиг баримт иргэний үнэмлэх, цээж зураг
  • Дансанд байршуулах доод үлдэгдэл
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ