Иргэдийн харилцах

Иргэдийн харилцах

Өдөр тутмын төлбөр тооцоо, бүх төрлийн гүйлгээ хийхэд зориулагдсан, төлбөрийн карттайгаа холбон ашиглахад зориулагдсан харилцах данс
Шимтгэл
500₮
Бэлэн бус зарлага
200₮ - 400₮
Доод үлдэгдэл
5,000₮
 • Валют Төгрөг Ам.доллар Бусад валют
  Хүү /жил/ 1.20%/1 сая төгрөг ба түүнээс дээш/ Хүү тооцохгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 10 доллар 10 евро, 50 юань, 1,000 иен, 5 фунт, 10 франк, 10,000 вон, 250 рубль, 5 австрали доллар, 50 хонгконг доллар, 5 канад доллар, 5 сингапур доллар, 5 шинэ зеланд доллар
   

   

  Бэлэн орлого

   

   

  Шимтгэлгүй

  CHF – 0.50%

  RUB, KRW – 1.50%

  JPY – 0.15%

  HKD, SGD, AUD, CAD – 0.60%

  NZD-0,70%

  Бусад валют шимтгэлгүй

  Бэлэн бус орлого                                                                                       Шимтгэлгүй
   

   

   

  Бэлэн зарлага

   

   

   

  200 төгрөг

   

   

   

  0.30%+200₮

  RUB – 1.50% + 200 төгрөг

  CNY – 0.25% + 200 төгрөг

  SGD – 0.50% + 200 төгрөг

  AUD, CAD – 0.60% + 200 төгрөг

  JPY – 0.40%+200 төгрөг

  NZD-0,70%

  Бусад валют – 0.30% + 200 төгрөг

  Бэлэн бус зарлага Голомт банк дотор – 100 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 500 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон хүү хүртэл нэмэгдүүлж болно.

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
  • Шинээр яаж данс нээлгэх үү?

   Харилцагч та өөрт ойр дурын салбарт болон интернэт банктай бол Харилцах данс цэсээр данс нээх боломжтой.

  • Гадаадад байгаа тохиолдолд яаж нээх үү?

   Харилцагч та өөрийн байгаа газрын элчин сайдын яамаар дамжуулан Монголын гадаад харилцааны яаманд итгэмжлэл явуулна. Итгэмжлэл дээрээ овог нэр регистрийн дугаар болон бусад мэдээллээ /данс нээх, гүйлгээ хийх, тодорхойлолт авах гэх мэт / тодорхой оруулж өгсөн байх ёстой. Итгэмжлэлийг данс нээх үндсэн салбар хянаж үзээд асуудлыг шийдвэрлэнэ.

  • Гадаад хүн данс нээлгэж болох уу?

   Тухайн гадаад иргэн нь Монголд улсад оршин суух эрхтэй бол данс нээлгэх боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ